wpisz tylko cyfry (bez spacji, kresek itp.)
Dopuszczalne znaki: a-z A-Z 0-9 . & @ - + _ ! % [spacja] (numer telefonu nie jest dozwolony). Max 11 znaków.
Uzupełniając pole "Nadawca SMS" oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie przez firmę OCEAN MEDIA lub jej podwykonawców z oznaczenia o powyższym brzmieniu, celem uzupełnienia pola nadawcy w wiadomościach SMS generowanych na nasze zlecenie.

 

oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego treść*
oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych*
Zapoznaj się z Cennikiem oraz Polityką Prywatności

Kontakt: Małgorzata Ziewiecka, tel. +48 601 55 75 83